Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

«Ἡ Ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας ἐν ἡμέραις Πανδημίας»

Συνδιάσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ θέμα: «Ἡ Ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας ἐν ἡμέραις Πανδημίας»

Συμπεράσματα

      Στίς 10 Μαρτίου ὁλοκληρώθηκε ἡ Συνδιάσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ θέμα «Ἡ Ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας ἐν ἡμέραις Πανδημίας». Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος εἶχε ἀναθέσει τήν διοργάνωση τῆς Συνδιάσκεψης στό Δίκτυο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, ὡς Ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί Πρόεδρος τοῦ Δικτύου τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας, προήδρευσε στήν Συνδιάσκεψη, πού ξεκίνησε στίς 16 Δεκεμβρίου 2020 καί συνεδρίασε διαδικτυακά, κάθε δύο ἑβδομάδες, γιά σχεδόν τρεῖς μῆνες.

      Στήν Συνδιάσκεψη συμμετεῖχαν ἐκπρόσωποι τῶν Μητροπόλεων πού ἀνήκουν πνευματικά καί διοικητικά στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς, τῶν ἄλλων Πατριαρχείων, τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν, καθώς καί ἰατροί καί νοσηλευτές, ὅπως καί ἄλλοι πού διακονοῦν στόν τομέα τῆς Ὑγείας, ἀλλά καί σέ ἄλλους, εὐαίσθητους τομεῖς τῆς κοινωνίας. Ἐντυπωσιακό εἶναι ὅτι, σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς συνδιάσκεψης, ὑπῆρχε μιά σταθερή συμμετοχή, μέ μέσο ὅρο 250 ἀτόμων.

      Κατά τήν διάρκεια τῆς τρίμηνης Συνδιάσκεψης, διαμορφώθηκε μιά «διαδικτυακή συντροφιά» πού λειτούργησε ὡς μιά ὁμάδα προβληματισμοῦ, ἀλλά καί ὡς μιά πηγή παρηγοριᾶς μέσα στό χαοτικό κλῖμα πού ἐπικρατεῖ στίς ἡμέρες μας. Ἀποτελεῖ σημαντικό γεγονός πώς, σέ ὅσους εἶναι ἤδη συνδεδεμένοι μέ τό Πατριαρχικό Δίκτυο, ἡ Συνδιάσκεψη ἔδωσε τήν εὐκαιρία τῆς γνωριμίας καί τῆς σύνδεσης μέ νέα πρόσωπα πού μεριμνοῦν γιά τόν συνάνθρωπο.

      Στίς ὀκτώ συνεδριάσεις πού πραγματοποιήθηκαν, εἴκοσι ὁμιλητές, μέσα ἀπό τίς γνώσεις τους, μετέφεραν τίς ἰδιαίτερες ἐμπειρίες τους «ἐν ἡμέραις πανδημίας». Μέ τήν συμμετοχή τους, δώρισαν ἕνα πλούσιο πνευματικό ὑλικό στό Πατριαρχικό Δίκτυο, πού θά εἶναι χρήσιμο, ὄχι μόνο στήν συνέχεια τῆς πανδημίας, ἀλλά καί μετά. Ὅλες οἱ ὁμιλίες εἶναι διαθέσιμες στά Ἑλληνικά καί στά Ἀγγλικά στό YouTube Channel τῆς ἱστοσελίδας τοῦ Πατριαρχικοῦ Δικτύου, ὅπου, μέχρι στιγμῆς, ὑπάρχουν περίπου 6.000 ἐπισκέψεις, προκειμένου νά ἀκούσουν τίς εἰσηγήσεις. Οἱ ὁμιλίες θά καταγραφοῦν καί θά ἐκδοθοῦν σέ εἰδικό τόμο καί στίς δύο γλῶσσες.

      Τά θέματα τῶν συνεδριάσεων ἦταν:

1. Τί σημαίνει «Ἐκκλησία» κατά τή διάρκεια «ἀπαγόρευσης» λόγω τῆς πανδημίας;

2. Φόβος καί πίστη ἐν μέσῳ πανδημίας.

3. Μεριμνώντας ποιμαντικά γιά τόν ἀσθενῆ πού πάσχει ἀπό τόν κορωνοϊό (Covid-19)

4. Πενθώντας τά θύματα τοῦ κορωνοϊοῦ

5. Ἡ ἀπομόνωση κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας

6. Ποιμαίνοντας συνεργαζόμενοι μέ τούς Ἐπιστήμονες καί τούς Ἐπαγγελματίες Ὑγείας κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας

7. Ὁ κληρικός κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας

8. Μετά τήν πανδημία: συνέπειες καί προκλήσεις

      Τόσο οἱ ὁμιλητές ὅσο καί οἱ διάφορες παρεμβάσεις ἀπό τούς συμμετέχοντες ἐπιβεβαίωσαν πώς ἡ λειτουργική ζωή καί ἡ προσευχή καθορίζει κάθε ποιμαντική δραστηριότητα. Ἐκφράσθηκαν οἱ δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουμε ἐν ὄψει τῆς ἀπειλῆς τοῦ θανάτου καί πῶς αὐτές οἱ δυσκολίες δοκιμάζουν πολλές φορές τήν πίστη μας. Ἀκούσθηκαν μαρτυρίες πού ἐπιβεβαιώνουν ὅτι, ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, ὅταν μᾶς ἐγκαταλείπει ἡ ἀνθρώπινη δύναμή μας, τότε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, οἱ προσευχές καί ἡ ἀγάπη τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας γίνονται μιά ἀγκαλιά πού μᾶς συντροφεύει, καί ὅτι αὐτή ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀγκαλιά εἶναι ἀπαραίτητα στοιχεῖα καί γιά ὅσους φροντίζουν τούς «ἐν ἀσθενείαις κατακειμένους καί ἐν θλίψεσιν καί περιστάσεσιν ὄντας». Ἐπιβεβαιώθηκε ἡ ἀδήριτη ἀνάγκη νά ὑπάρχει ἕνας ἀνοικτός δίαυλος ἐπικοινωνίας ὅλων τῶν φορέων πού μεριμνοῦν γιά τήν Ὑγεία, σέ κλῖμα ἀλληλοσεβασμοῦ καί κατανόησης. Σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Συνδιάσκεψης ἐπισημάνθηκαν, μέ ἔντονη ἀνησυχία, οἱ κίνδυνοι πού δημιουργοῦν κλειστά θρησκευτικά κυκλώματα, κυρίως ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, βασισμένα σέ φονταμενταλιστικές ἀντιλήψεις, καί ἡ ἀνάγκη νά διαφυλαχθεῖ τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό αὐτά. Ὡς ἀντίβαρο αὐτοῦ τοῦ φαινομένου, ὑπογραμμίσθηκε πόσο ἀπαραίτητο εἶναι νά καλλιεργηθεῖ μιά «Συνοδική συνείδηση» τόσο στον κλῆρο ὅσο καί στόν λαό, ὥστε νά ὑπάρχουν ἐκκλησιαστικές κοινότητες πού νά ἐκφράζουν τήν ἐλευθερία καί τήν ἀγάπη τῆς Ἁγίας Τριάδος καί μιά ποιμαντική πού δέν «γκετοποιεῖ», ἀλλά πού ἀναζητεῖ τόν ἀπομονωμένο καί, πολλές φορές, ξεχασμένο καί πονεμένο συνάνθρωπο, ὥστε αὐτός νά βρεῖ παρηγοριά στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.

      Κλείνοντας τήν Συνδιάσκεψη, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος εὐχαρίστησε τούς ὀργανωτές τῆς Συνδιάσκεψης, τούς ὁμιλητές καί τούς συμμετέχοντες, γιά τήν σημαντική προσφορά πρός τό Πατριαρχεῖο καί τόν συνάνθρωπο. Πρόσθεσε ὅτι αὐτή ἡ προσπάθεια ἄνοιξε νέους ὁρίζοντες γιά τό Πατριαρχικό Δίκτυο καί προσκάλεσε ὅλους νά ἔλθουν στήν Ρόδο τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2022 γιά τό 5ο Συνέδριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας.

Δίκτυο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας 17 Μαρτίου 2021

Share: