Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ

Έχοντες υπ’  ὄψιν το άρθρον 3 του Κανονισμού υπ’  ἀριθμ. 1/2013 Περί Εφημερίων και Διακόνων της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 65/12-3-2013), έχοντος εφαρμογήν εις τας Μητροπόλεις Δωδεκανήσου δια του άρθρου 6, παρ. 3β του Ν. 4218/2013 (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 268/10-12-2013), και προκειμένου να πληρώσωμεν τις κενές οργανικές θέσεις τακτικών Εφημερίων (Ιερέων) των Ενοριών

Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Μανδρικού Ρόδου

Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Βατίου Ρόδου

καλούμεν τους βουλομένους και έχοντας τα κανονικά και νόμιμα προσόντα, όπως εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης υποβάλωσιν ημίν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δια την κατάληψιν των ανωτέρω κενών θέσεων.


Εν Ρόδω, τη 22α Ιανουαρίου 2018

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Share: