Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

πΑρμόδιο Τμήμα: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρμόδιος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

1. Σκοπός

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Στο πλαίσιο αυτό, η

“ Ι.Μ.Ρ. ” (εφεξής: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ  ) δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον ελεύθερο από βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο. Η Ι.Μ.Ρ. δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον σε όλους τους χώρους που πραγματοποιούνται οι δράσεις του.

Η Ι.Μ.Ρ. επιθυμεί να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται αλλά και αντιμετωπίζουν τους συναδέλφους τους με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Όλοι οι συνεργάτες της Ι.Μ.Ρ, αναμένεται να συμπεριφέρονται με τον κατάλληλο τρόπο στο εργασιακό τους περιβάλλον και να επιδεικνύουν ευαισθησία και σεβασμό στα όρια και την προσωπικότητα των άλλων. Η Ι.Μ.Ρ. εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε κάθε περιστατικό παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Κάθε μορφής βία και παρενόχληση, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, είναι απολύτως απαγορευμένες για κάθε συνεργάτη της.

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Με την πολιτική αυτή διαμορφώνεται ένα πλέγμα πρόληψης, αντιμετώπισης και

καταπολέμησης της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.

 

2. Πεδίο εφαρμογής

2.1 Η παρούσα εφαρμόζεται:

σε όλους τους εργαζόμενους στην Ι.Μ.Ρ. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ( πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου),
στους απασχολούμενους με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής,
στους απασχολούμενους μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και σε άτομα που παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες.
σε εργαζόμενους των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, καθώς και σε άτομα που αιτούνται εργασία.

 

Ειδικότερα, η παρούσα εφαρμόζεται σε όλα τα ανωτέρω πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες είτε στα κεντρικά είτε στις Δομές Φιλοξενίας είτε σε οποιαδήποτε εγκατάσταση η χώρο δρα η Ι.Μ.Ρ.

Επίσης, η παρούσα πολιτική περιλαμβάνει κάθε συμπεριφορά που μπορεί να εκδηλωθεί:

στις εγκαταστάσεις και χώρους της Ι.Μ.Ρ.
μέσω συστήματος επικοινωνίας και σχετικού εξοπλισμού της Ι.Μ.Ρ.
σε εκπαίδευση, events, δραστηριότητες, που διοργανώνονται από την Ι.Μ.Ρ. και λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός έδρας, εντός και εκτός εργασίας
σε επαγγελματικά ταξίδια/ εκδηλώσεις
σε οιαδήποτε επαφή εκτός χρόνου εργασίας, συμπεριλαμβανομένων αποστολής μηνυμάτων ή χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από προσωπικούς λογαριασμούς, που όμως έχουν αντίκτυπο στην Ι.Μ.Ρ.

 

3. Ορισμοί – Μορφές βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας

3.1 Για τους σκοπούς της παρούσας:

(α) ως «Βία και Παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη. Μορφή τέτοιας βίας και παρενόχλησης αποτελεί και το λεγόμενο “bullying”, ήτοι προσβλητική, εκφοβιστική και κακόβουλη συμπεριφορά που περιλαμβάνει κατάχρηση δύναμης, και μπορεί να κάνει ένα πρόσωπο να αισθανθεί ευάλωτο, υπoνομευόμενο ή απειλούμενο. Δύναμη δεν σημαίνει απαραίτητα να κατέχεις θέση εξουσίας, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει υπεροχή σε φυσική δύναμη όσο και τη δύναμη να επιβάλλεσαι σε άλλους μέσω φόβου. Οι συγκεκριμένες συμπεριφορές μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο φυσική επαφή όσο και λεκτική ή μη λεκτική. Επίσης, μπορεί να εκδηλώνονται με τις πιο κάτω ενέργειες:

Αδικαιολόγητος αποκλεισμός ατόμου από συνήθεις επαγγελματικές συνεννοήσεις, ώστε να αισθάνεται ανεπιθύμητο.
Υπονόμευση ή συνειδητή κωλυσιεργία στην δουλειά άλλου.
Κυκλοφορία αρνητικών φημών ή κουτσομπολιών.
Άστοχη κριτική ή μειωτικές εκφράσεις για πρόσωπο ενώπιον άλλων.
Οποιαδήποτε άλλη επαφή που υποδηλώνει εχθρότητα, έλλειψη σεβασμού ή δυσμενή μεταχείριση ενός ατόμου. Η ως άνω συμπεριφορά μπορεί να είναι συνειδητή, αλλά να εκδηλώνεται και ασυνείδητα.
Σε κάθε περίπτωση, δεν συνιστά συμπεριφορά «bullying» η εύλογη, καλόπιστη και εποικοδομητική κριτική της απόδοσης ή της συμπεριφοράς εργαζόμενου ή λογικές κατευθύνσεις για την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας.

(β) ως «Παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται συμπεριφορές:

ανεπιθύμητη προφορική επαφή με απειλές, βωμολοχίες, υποτιμητικά σχόλια ή προσβολές, ανεπιθύμητα υποκοριστικά, υποτιμητικά αστεία, σχόλια ή πειράγματα σχετικά με την ενδυμασία κάποιου.
ανεπιθύμητες επαφές ή αναρτήσεις (postings), όπως ανάρτηση ή κοινοποίηση υποτιμητικών φωτογραφιών, κινουμένων σχεδίων ή σκίτσων, κοινοποίηση emails, κειμένων ή εικόνων που υποβαθμίζουν, προσβάλουν ή φέρνουν σε δυσάρεστη θέση το άλλο άτομο.
Ανεπιθύμητη φυσική επαφή όπως ανεπιθύμητο άγγιγμα ή επίθεση.

(γ) ως «Παρενόχληση λόγω Φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος και ενδέχεται να

περιλαμβάνουν:

- «Σεξουαλική Παρενόχληση»: όταν εκδηλώνεται οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

(δ) ως «Αντίποινα» νοείται η τιμωρία κάποιου ή αλλαγή στους όρους εργασίας του, επειδή ήγειρε ανησυχία ή κατήγγειλε πιθανή παρενόχληση κάθε είδους ή επειδή συμμετείχε σε σχετική έρευνα.

 

Α. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

α) Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία,

Η Ι.Μ.Ρ. εκτιμά τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης στην εργασία λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το φύλο και την ηλικία των εργαζομένων, την ιεραρχία, τη θέση, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά που μπορούν να αποτελέσουν λόγους διάκρισης. Παράλληλα, εκτιμά τους κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων της (π.χ νεοπροσληφθέντες). Η Ι.Μ.Ρ. ακολουθεί την πολιτική της «ανοιχτής πόρτας» και ενθαρρύνει την απρόσκοπτη επικοινωνία. Ως εκ τούτου, δεσμεύεται ότι θα παραλάβει και θα διερευνήσει με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια την αναφορά ή την καταγγελία λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα.

β) Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών

συμπεριφοράς,

Στη Ι.Μ.Ρ. πιστεύουμε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Η Ι.Μ.Ρ. προσπαθεί να διασφαλίσει ένα εργασιακό περιβάλλον, ευχάριστο, ασφαλές και φιλικό όπου οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, των συνεργατών και της Διοίκησης διακρίνονται από αλληλοσεβασμό, ευγένεια, ειλικρίνεια, κατανόηση, εμπιστοσύνη, συνεργασία και αλληλοβοήθεια. Οι υπεύθυνοι των δομών και των επι μέρους τμημάτων έχουν υποχρέωση να αφουγκράζονται προσεκτικά το περιβάλλον τους, να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, να έχουν ανοιχτούς τους δίαυλους επικοινωνίας με τους υφισταμένους τους και να ελέγχουν για τυχόν περιστατικά βίας και παρενόχλησης εντός του πεδίου ευθύνης τους. Η Ι.Μ.Ρ. φροντίζει παράλληλα, ώστε οι συνθήκες εργασίας να είναι κατάλληλες (φωτισμός, καθαριότητα, ασφάλεια του χώρου κτλ ) για όλους τους εργαζόμενους στα πλαίσια πάντα, των προβλεπόμενων νομοθετικών διατάξεων.

Τα μέτρα και οι πρακτικές για την πρόληψη και τον έλεγχο των ψυχοκοινωνικών

κινδύνων και ειδικότερα της βίας περιλαμβάνουν ενδεικτικώς τα εξής:

- Κοινοποίηση της παρούσας σε όλους τους εργασιακούς χώρους και στην ιστοσελίδα της Ι.Μ.Ρ.

Με την κοινοποίηση της παρούσας επιδιώκεται :

(α) η καλλιέργεια εργασιακού κλίματος, με βασικές αξίες τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια,

(β) η ανοιχτή επικοινωνία με την διοίκηση και τους άμεσα εμπλεκόμενους για την επίλυση και την εξομάλυνση των συγκρούσεων και των διαφωνιών.

- Εκπαίδευση & Επιμόρφωση προσωπικού:

Σημαντικό μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης αποτελεί η επιμόρφωση του συνόλου του προσωπικού της Ι.Μ.Ρ. Η επιμόρφωση όλων των υπαλλήλων της Ι.Μ.Ρ., θα λαμβάνει χώρα σε τακτική βάση και θα περιλαμβάνει την ενημέρωση σε θέματα όπως:

(α) οι μορφές της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης και οι παράγοντες που την ευνοούν στο εργασιακό περιβάλλον,

(β) οι ευθύνες σχετικά με τα προβλήματα που τυχόν δημιουργηθούν ή καταγγελθούν,

(γ) ο τρόπος χειρισμού των περιστατικών με εχεμύθεια, διακριτικότητα και σοβαρότητα και με σεβασμό των δικαιωμάτων και του τεκμήριου αθωότητας του καταγγελλόμενου προσώπου.

- Ανάθεση σαφών ρόλων και καθηκόντων και εξασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και την απαιτούμενη πληροφόρηση για να ασκήσουν τα

καθήκοντά τους. Τοποθέτηση των εργαζομένων σε θέσεις εργασίας ανάλογα με τις

δεξιότητές τους.

- Αναθεώρηση/επικαιροποίηση των πιθανών κινδύνων βίας και παρενόχλησης όταν

εντοπίζονται νέοι κίνδυνοι ή ελλιπή προληπτικά μέτρα.

γ) Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού,

Η Ι.Μ.Ρ. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν παραλάβει, έχουν μελετήσει και έχουν υπογράψει την Πολιτική, γνωρίζουν τις διαδικασίες της Ι.Μ.Ρ. απέναντι στα περιστατικά βίας και παρενόχλησης, καθώς και που μπορούν να απευθυνθούν σε ανάλογη περίπτωση.

δ) Πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία,

Η Ι.Μ.Ρ. δεσμεύεται να παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε σχετική

καταγγελία, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στις διακρίσεις, τη βία και την παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα, αμεροληψία και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεσμεύεται επίσης, να μην παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών αυτών. Η Ι.Μ.Ρ. δεσμεύεται να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα κάθε περιστατικού βίας και παρενόχλησης. Για τους εργαζόμενους και τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με την Ι.Μ.Ρ. που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από την παρούσα Πολιτική, λαμβάνονται τα απαραίτητα και ανάλογα μέτρα, κατά περίπτωση, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.

ε) Ορισμός προσώπου αναφοράς (συνδέσμου) για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Ως Πρόσωπο Αναφοράς για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων για την πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και παρενόχλησης ορίζεται ο/η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

στ) Προστασία της απασχόλησης και της υποστήριξης εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή.

Η Ι.Μ.Ρ.  ενδιαφέρεται για τους εργαζομένους της και το εκδηλώνει αυτό έμπρακτα και όχι θεωρητικά. Επομένως, υποστηρίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία τους εργαζόμενους που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Εφόσον έχει προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά από τον εργαζόμενο, η Ι.Μ.Ρ. δηλώνει ότι θα προβεί σε όλες τις δυνατές ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, με σκοπό την υποστήριξή του στην εκτέλεση της εργασίας του και την ομαλή επανένταξή του μετά από ανάλογα περιστατικά.

ζ) Δικαιώματα θιγόμενων προσώπων

Κάθε πρόσωπο που έχει υποστεί βία ή/και παρενόχληση έχει τα εξής δικαιώματα:

Να προσφύγει ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και του Συνηγόρου του Πολίτη.
Να υποβάλει εσωτερική καταγγελία σύμφωνα με τα αναφερόμενα
Να ζητήσει τη λήψη μέτρων που αφορούν στον καταγγελλόμενο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4808/2021 ή μέτρα που αφορούν στη δική του προστασία, όπως την αλλαγή τόπου ή /και ωραρίου εργασίας, καθώς και να ζητήσει να εργάζεται εξ αποστάσεως, εφόσον τα ανωτέρω είναι εφικτά.

Β. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών

- Δίαυλοι επικοινωνίας – Αρμόδια Πρόσωπα

Κάθε εργαζόμενος σε βάρος του οποίου εκδηλώθηκε οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης, μπορεί να υποβάλει έγγραφη καταγγελία ενώπιον του/της Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού ο/η οποίος ορίζεται και ως Υπεύθυνος για την τήρηση της παρούσας πολιτικής. Η καταγγελία μπορεί να υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: imrodou@gmail.com

- Έρευνα και εξέταση των καταγγελιών – Προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλομένων

Η καταγγελία δεν μπορεί να γίνει ανώνυμα. Ανώνυμη καταγγελία μπορεί να υποβληθεί μόνο στην περίπτωση που προέρχεται από τρίτο πρόσωπο. Στην καταγγελία θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του καταγγελλόμενου, ήτοι του ατόμου που προέβη στην εκδήλωση μίας μορφής απαγορευμένης συμπεριφοράς, καθώς και συγκεκριμένο/α περιστατικό/α, το/τα οποίο/α την στοιχειοθετούν. Ο Υπεύθυνος διερευνά διεξοδικά κάθε καταγγελία και συλλέγει οποιαδήποτε στοιχεία είναι απαραίτητα. Οι καταγγελίες και οι έρευνες παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές στο μέγιστο δυνατό βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία της υπόθεσης και το απόρρητο όλων των εμπλεκομένων. Στα πλαίσια της διερεύνησης των καταγγελιών, θα υπάρξουν συζητήσεις με τον καταγγέλλοντα, τον καταγγελλόμενο και μάρτυρες που ενδέχεται να υπάρχουν. Ο Υπεύθυνος μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση εγγράφων που ενδεχομένως υφίστανται και από τα οποία αποδεικνύεται ότι έλαβε ή μη χώρα, οιουδήποτε περιστατικού βίας και παρενόχλησης και να επικοινωνεί με τους υπεύθυνους των δομών, σε περίπτωση που ο καταγγέλλων απευθύνθηκε σε αυτούς. Εφόσον ολοκληρωθεί η έρευνα, θα προωθείται μια έγγραφη αναφορά στη διοίκηση με τα αποτελέσματα της έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας γνωστοποιούνται παράλληλα και στον καταγγέλλοντα και στον καταγγελλόμενο, προκειμένου να λάβουν γνώση.

- Συνέπειες σε περίπτωση παράβασης

Σε περίπτωση που προκύψει πράγματι η στοιχειοθέτηση κάποιου περιστατικού βίας και παρενόχλησης, η Διοίκηση του Νομικού Προσώπου  προβαίνει, ανά περίπτωση, στη λήψη όλων των απαραίτητων, και ανάλογων μέτρων κατά του καταγγελλόμενου.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού, τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά: α) γραπτή σύσταση συμμόρφωσης, β) αλλαγή θέσης εργασίας, ωραρίου, τόπου και τρόπου παροχής εργασίας του καταγγελλόμενου, γ) την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή συνεργασίας με την Ι.Μ.Ρ.

- Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου και πιθανών

μαρτύρων

Η Ι.Μ.Ρ. δηλώνει και εγγυάται ότι θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο, ώστε να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία του θιγόμενου απαγορεύοντας ρητά τυχόν αντίποινα σε βάρος του. Η Ι.Μ.Ρ. απαγορεύει ενέργειες αντεκδίκησης εναντίον άλλου εργαζομένου ή τρίτου, ο οποίος αντιτίθεται στη βία ή οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση, υποβάλλει καταγγελία, καταθέτει, βοηθά ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία διερεύνησης περιστατικού. Η Ι.Μ.Ρ. ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να προβαίνουν στην καταγγελία περιστατικών βίας και παρενόχλησης που έχουν υποστεί και θα τους υποστηρίξει με κάθε τρόπο στα πλαίσια των υποχρεώσεών της. Η Ι.Μ.Ρ. δεσμεύεται να αντιμετωπίσει με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα τη διαχείριση όλων των περιστατικών καταγγελίας διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης, ενώ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, κατά περίπτωση, προκειμένου να εμποδιστεί η επανάληψη ανάλογων καταστάσεων.

- Συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον

ζητηθεί

Η Ι.Μ.Ρ. δηλώνει και εγγυάται ότι εφόσον της ζητηθεί, θα συνεργαστεί άμεσα και θα

παράσχει κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες αρχές στα πλαίσια διερεύνησης περιστατικών παρενοχλητικής συμπεριφοράς εντός των χώρων εργασίας της.

- Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιων δημοσίων Αρχών

Συνήγορος του Πολίτη Χαλκοκονδύλη 17 Τ.Κ. 104 32 Αθήνα E-mail:

press@synigoros.gr Τηλ: (+30) 213 1306 600

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) Στοιχεία επικοινωνίας Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, διαθέσιμα στο https://ypergasias.gov.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%9A%CE%B1%CF

%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82 %CE%A5%CF%80%CE%B7%CF %81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD %CE%A3.%CE%95%CE%A0.%CE%95.-

%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%97-2021.02.pdf

Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ 15512
Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1555

- Γραμμές στήριξης

Οι μηχανισμοί άμεσης βοήθειας, είναι οι εξής:

- Γραμμή SOS 15900 - Υπηρεσία εθνικής εμβέλειας που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες θύματα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν αμέσως με έναν φορέα αντιμετώπισης της έμφυλης βίας. Τη γραμμή στελεχώνουν ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι που παρέχουν άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο.

- Ταυτόχρονα, υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των γυναικών μέσω

της διεύθυνσης e-mail: sos15900@isotita.gr.

-197 Τηλεφωνική Γραμμή Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για κλήσεις εκτός νομού 210-197). Άτομα όλων των ηλικιών μπορούν ανώνυμα να ζητήσουν βοήθεια και να ενημερωθούν για εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και κοινωνικής αλληλεγγύης όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Ο υπεύθυνος για την τήρηση της παρούσας Πολιτικής δεσμεύεται ότι θα ενημερώσει άμεσα για την ισχύ και άμεση εφαρμογή της παρούσας κάθε εργαζόμενο, συνεργάτη και μέλος της διοίκησης της Ι.Μ.Ρ.

 

Η παρούσα πολιτική δύναται να αναθεωρείται – τροποποιείται ώστε να είναι πλήρως

εναρμονισμένη με την εκάστοτε σχετική νομοθεσία.

Share: