Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Ιερά Μυστήρια - Γάμος

1. Γενικά

Για την έκδοση αδείας γάμου απαιτούνται τα εξής:

1. Πιστοποιητικά Γεννήσεως και Ληξιαρχική Πράξη γέννησης.

2. Πιστοποιητικά Βαπτίσεως (Εφόσον το θρήσκευμα δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό γεννήσεως ή στην ταυτότητα).

3. Πιστοποιητικά αγαμίας/ασχέτου συγγενείας.

Στην περίπτωση που οι μελλόνυμφοι υπάγονται σε κάποια εκ των Ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, το πιστοποιητικό αγαμίας απαιτείται μόνο για την νύφη και εκδίδεται από τον Εφημέριο της Ενορίας στην οποία ανήκει. Εάν ένας εκ των μελλονύμφων διαμένει ή κατάγεται από Ενορία άλλης Μητροπόλεως, τότε το πιστοποιητικό αγαμίας θα πρέπει να εκδοθεί από την Μητρόπολη στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος/η. Ο χρόνος που προσδιορίζει τη διαμονή σε μια Ενορία είναι τα τέσσερα(4) χρόνια κατά το ελάχιστο. 

4. Δημοσίευση αναγγελίας του γάμου σε τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα. 
Μετά την δημοσίευση και αφού προμηθευθείτε την εφημερίδα όταν κυκλοφορήσει, την προσκομίζετε ολόκληρη, όχι μόνο το απόκομμα. Σε περίπτωση μελλονύμφων εκτός του νησιού της Ρόδου, θα πρέπει να επιλέξετε εφημερίδα πανελλήνιας εμβέλειας. Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος δεν χρειάζεται δημοσίευση σε εφημερίδα, καθώς έχει ήδη γίνει κατά τον πολιτικό γάμο.

5. Ταυτότητες ή Διαβατήρια.

6. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την ιστοσελίδα e-paravolo

(https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm)

Κωδικός παραβόλου για την έκδοση άδειας θρησκευτικού γάμου: 0401

Κόστος: 18 ευρώ.

7.  ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και Ασφαλιστικός Φορέας των μελλονύμφων.

8. Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου των τέκνων (συμπληρώνεται από τον Εφημέριο).

(Όλα τα δικαιολογητικά έχουν ισχύ 3 μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους)

 

* Ρητώς αναφέρεται ότι οι κουμπάροι που θα παρασταθούν στο μυστήριο του Γάμου θα πρέπει να είναι Ορθόδοξοι στο θρήσκευμα και, εάν είναι οι ίδιοι παντρεμένοι, να μην έχουν τελέσει ΜΟΝΟ πολιτικό Γάμο ή να έχουν συνάψει ΜΟΝΟ Σύμφωνο Συμβίωσης.
Επίσης, να προσκομίσουν Ληξιαρχική Πράξη γάμου όσοι είναι παντρεμένοι κατά το Ορθόδοξο δόγμα ή οικογενειακή κατάσταση όσοι είναι ελεύθεροι. 

 

2. Ειδικές περιπτώσεις.

1. Σε περίπτωση διαζευγμένου κατατίθεται το διαζευκτήριο, με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ», που εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, στην οποία είχε τελεσθεί ο γάμος. Σε περίπτωση λυθέντος πολιτικού γάμου, κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του πολιτικού γάμου που προηγήθηκε με το διαζευκτήριο αντίστοιχα. Το προαναφερθέν έγγραφο εκδίδεται από τον Δήμο που έχει τελεσθεί ο πολιτικός γάμος .

2. Σε περίπτωση χηρείας κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη του προηγούμενου γάμου θρησκευτικού ή πολιτικού αντίστοιχα.

3. Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται επιπλέον και η ληξιαρχική πράξη του πολιτικού γάμου.


Μόλις συγκεντρωθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, οι μελλόνυμφοι μαζί με δύο ενήλικες μάρτυρες (όχι συγγενείς Α΄ Βαθμού), απευθύνονται στην Ενορία του γαμπρού. Έπειτα καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά στην Ιερά Μητρόπολη προκειμένου να εκδοθεί η άδεια γάμου.

Μετά το Γάμο, οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν Δήλωση Τελέσεως Θρησκευτικού Γάμου, υπογεγραμμένη από τον Εφημέριο, τους Νεονύμφους και τους Παράνυμφους(Κουμπάρους), προκειμένου να κατατεθεί στο ληξιαρχείο του Δήμου, στα όρια του οποίου τελέσθηκε ο γάμος, εντός 40 ημερών από την ημέρα τελέσεως του. Αντίγραφο της Δήλωσης Τελέσως Θρησκευτικού Γάμου κατατίθεται από τους Νεονύμφους στην Ιερά Μητρόπολη.

3. Μικτός Γάμος μεταξύ Ελλήνων Πολιτών

Σε περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου και Ετεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη, με Τριαδικό Βάπτισμα) εκτός των ως άνω δικαιολογητικών από το ετερόδοξο μέλος απαιτούνται επιπλέον τα εξής:

1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως

2. Πιστοποιητικό αγαμίας. ( Από Δήμο ή άλλη Κρατική Αρχή.)

4. Γάμος μεταξύ Ορθοδόξων Ελλήνων και Αλλοδαπών

Σε περίπτωση γάμου μεταξύ Ορθοδόξων (΄Ελληνα και Αλλοδαπού) για το Αλλοδαπό μέλος, επιπλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται για το Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων (βλ. ενότητα 1, παρ. 1-4, ενότητα 2, παρ. 1-3 απαιτούνται και τα εξής:

1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.(Εάν το θρήσκευμα δεν αναγράφεται σε κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο).

2. Πιστοποιητικό αγαμίας από το Δήμο της χώρας του και από την ίδια την Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο της περιοχής του, για λυθέντα προηγούμενο Γάμο και το Διαζύγιο.

4. Άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον το αλλοδαπό μέλος δεν προέρχεται από Χώρα Κράτους-Μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης. *Σε περίπτωση που προέρχεται από Χώρα Κράτους-Μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, τότε απαιτείται βεβαίωση διαμονής πολίτη Kράτους-Mέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, *Σε περίπτωση που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, τότε ο Γάμος θα πρέπει να τελεσθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αφίξεώς του στην Ελλάδα.

5. Τα δικαιολογητικά που προέρχονται από το εξωτερικό θα πρέπει να είναι θεωρημένα με τη σφραγίδα Apostille από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας του.(Εάν αυτό απαιτείται αναφορικά με τη χώρα προέλευσης).

Σημείωση: Τα ως άνω δικαιολογητικά (1-3), θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά, από επίσημη Αρχή.

5. Γάμος μεταξύ Ορθοδόξου Έλληνα και Αλλοδαπού Ετεροδόξου

1. Έκτός των προβλεπομένων στην ενότητα 1, παρ. 1-4, ενότητα 2, παρ. 1-3 απαιτούνται και τα δικαιολογητικά στην ενότητα 4, παρ. 1-5.

6. Γάμος μεταξύ Αλλοδαπών

1. Σε περίπτωση Γάμου, Ορθοδόξου ή Μικτού μεταξύ Αλλοδαπών, εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν πρόκειται να παραμείνουν στην Ελλάδα, απαιτούνται τα εκκλησιαστικά και πολιτικά πιστοποιητικά της ενότητας 4, παρ. 1-5, συμπεριλαμβανομένου και του πιστοποιητικού γεννήσεως. Επιπλέον απαιτείται και η απόδειξη νόμιμης εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα (Visa, εάν αυτό απαιτείται αναφορικά με τη χώρα προέλευσης).

Γάμοι ΔΕΝ τελούνται:

  • Περίοδο Χριστουγέννων (13/12- 25/12).

  • 5 Ιανουαρίου (Παραμονή Θεοφανείων).

  • Μ. Τεσσαρακοστή, από την Κυριακή της Τυρινής μέχρι την Κυριακή του Πάσχα.

  • Δεκαπενταύγουστο (1/8-15/8) .

  • (29/08).

  • (14/09).

* Γάμος μεταξύ Ορθοδόξων και αλλοθρήσκων (Μουσουλμάνων, Ινδουϊστών κλπ) δεν ιερουργείται, εκτός εάν το αλλόθρησκο μέλος επιθυμεί και δεχθεί να βαπτιστεί και να γίνει Ορθόδοξος.
* Γάμος με Ετερόδοξους που δεν έχουν Τριαδικό Βάπτισμα δεν ιερουργείται, όπως είναι οι κάτωθι:

Αγαπινισμός, Αδελφοί Ελευθέρου Πνεύματος, Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μω, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κ.λ.π.),υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης η Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) Αγγλικανοί αποσχισθέντες από την επίσημη Αγγλικανική Εκκλησία κ.λ.π.

 

Σημείωση: Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου: 22410 44550-9 ή στο email: gr.gamon@imr.gr

 

 

Share: