Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Κατηχητικές Συνάξεις

Κατηχητικές Συνάξεις

Οἱ Κατηχητικές Συνάξεις ἐπιδιώκουν νά διδάξουν στά παιδιά καί στούς ἐφήβους τήν ὀρθόδοξη πίστη καί λατρεία τοῦ Θεοῦ καί νά τά βοηθήσουν στήν  καλλιέργεια τῆς κατά Χριστόν ζωῆς.

Μέ τήν κατήχηση τά παιδιά πρῶτα γνωρίζουν καί ἀγαποῦν  τόν Θεό καί μετά  συνδέονται μέ τούς ἁγίους Του. Οἱ ἅγιοι ὡς νικητές στόν πνευματικό ἀγώνα τῆς ζωῆς ἀποτελοῦν γι’ αὐτά πρότυπο. Τιμοῦν τούς ἁγίους,  πού φέρνουν τό ὄνομά τους, καί τούς ἁγίους  της ἐνορίας τους καθώς μαθαίνουν τόν βίο καί τά τροπάριά τους.

Στίς λατρευτικές εὐκαιρίες τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τά παιδιά ζοῦν τήν παρουσία Θεοῦ καί αἰσθάνονται τή χαρά καί τή γλυκύτητα τῆς κατανυκτικῆς προσευχῆς καί τῆς θείας λατρείας. Ἀπό τήν παιδική  ἡλικία  τά παιδιά ἀποκτοῦν βιώματα γνήσιας χριστιανικῆς ζωῆς. Εἶναι βέβαιο ὅτι αὐτά τά παιδικά καί ἐφηβικά πνευματικά βιώματα κρατοῦν τά παιδιά  στό δρόμο τοῦ Θεοῦ καί ἀργότερα.

Στίς Κατηχητικές Συνάξεις τά παιδιά καί οἱ ἔφηβοι ψάλλουν καί συμμετέχουν σέ θεῖες Λειτουργίες, διοργανώνουν  ἐπίκαιρες γιορτές, φτιάχνουν χειροτεχνίες γιά τίς γιορτές, παίζουν εὐχάριστα παιχνίδια, ἀθλοῦνται σέ ὁμαδικά παιχνίδια, φυτεύουν δένδρα σέ καμένες περιοχές, συμμετέχουν σέ ἐκδρομές καί χαίρονται τίς Κατασκηνώσεις.

Στή Σύναξη τοῦ Κατηχητικοῦ τά παιδιά θά μάθουν πώς νά γνωρίσουν τόν ἑαυτό τους καί νά καταπολεμήσουν τίς ἀδυναμίες καί τά ἐλαττώματά τους, θά ὠθοῦνται νά σέβονται τίς ἀξίες τῆς ζωῆς καί νά ἀντιδροῦν στήν ἀνήθικη ζωή, στά ναρκωτικά, στό ποτό, στή βία, στήν ἀσέβεια στούς γονεῖς καί στή βλασφημία τοῦ Θεοῦ.

Στίς Κατηχητικές Συνάξεις τά παιδιά καί οἱ ἔφηβοι ἀπολαμβάνουν τίς πνευματικές συζητήσεις  καί τή ζεστή συντροφιά τῆς χριστιανικῆς παρέας καί ἀναπτύσσουν ὑγιεῖς φιλικές σχέσεις. Στά πολλά ὁμαδικά παιχνίδια, στίς ἐκδρομές καί στήν Κατασκήνωση καλλιεργεῖται ἡ κοινωνικοποίηση καί ἡ ἀγάπη στόν συνάνθρωπο. Γιά τήν Ἐκκλησία ὁ συνάνθρωπος εἶναι ὁ Χριστός καί τοῦ ἀξίζει κάθε σεβασμός. Ἡ καλή ἤ ἡ κακή  σχέση μέ τόν συνάνθρωπο θά μᾶς πάει στόν παράδεισο ἤ στήν κόλαση.

Μέ τήν βεβαιότητα τῶν λόγων τοῦ Κυρίου: «ὅπου βρίσκονται δύο ἤ τρεῖς συγκεντρωμένοι στό ὄνομά μου, ἐκεῖ βρίσκομαι κι ἐγώ» τά παιδιά ζοῦν σέ κάθε Κατηχητική Σύναξη τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ.

 

 

 

Share: