Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Επισκοπικός Κατάλογος

ΠΡΟΧΟΡΟΣ  (Ψευδοπρόχορος) α΄αι.
ΦΩΤΕΙΝΟΣ 284-305 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ (Ευφράντωρ) 305-325;
ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟΣ 431-;
ΙΩΑΝΝΗΣ  Α΄  449-454
ΑΓΑΠΗΤΟΣ 455-459
ΕΣΣΑΪΑΣ (Ησαϊας) 513-528 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  Α΄ 553-;
ΙΣΙΔΩΡΟΣ 680-681
ΛΕΩΝ Α΄ 783-801
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 814 - 832
ΝΕΙΛΟΣ Α΄ 833 -;
ΜΙΧΑΗΛ 858
ΛΕΟΝΤΙΟΣ 858-868
ΜΙΧΑΗΛ 868-879
ΛΕΟΝΤΙΟΣ 879
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 997-;
ΙΩΑΝΝΗΣ Β΄ 1070-1100
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1147-1156
{ΑΝΩΝΥΜΟΣ} 1156-1166
ΛΕΩΝ Β΄ 1166-;
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ΄ 1166
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ 1256-1274
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1256
{ΑΝΩΝΥΜΟΣ} 1274 -;
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ΄ 1350-1355
ΝΕΙΛΟΣ Β΄ (Διασσωριανός) 1355-1369
{ΑΝΩΝΥΜΟΣ} 1393-;
ΑΝΔΡΕΑΣ ο Χίος 1432-1437
ΝΑΘΑΝΑΗΛ 1437-1439 
ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1450-1455
ΝΕΙΛΟΣ Γ΄ 1455-1470
ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Α΄ 1471-1498
ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Β΄ 1498-1511
ΙΕΡΕΜΙΑΣ Α΄ 1511-1522
ΚΛΗΜΗΣ, (ο τελευταίος Μητροπολίτης επί Ιπποτών) 1522-1523
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1524-1525;
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Β΄ 1541-1548
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 1581
ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ  1576-1594
ΠΑΪΣΙΟΣ Α΄ 1597-1603
ΙΕΡΕΜΙΑΣ Β΄ (Εως τον Μάρτιο 1604) 1603-1604
ΦΙΛΟΘΕΟΣ Β΄ 1604-1610
ΙΓΝΑΤΙΟΣ Β΄ 1610-1612
ΠΑΧΩΜΙΟΣ 1612-1637
ΜΕΛΕΤΙΟΣ Α΄ 1637-1639
ΠΑΪΣΙΟΣ Β΄  1639-1643
ΜΕΛΕΤΙΟΣ Β΄ 1643-1651
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1651-1652
ΝΑΘΑΝΑΗΛ Β΄ 1652-1655
ΙΩΑΚΕΙΜ Α΄  1656-1676
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ 1676-1691
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ, Μυτιληναίος 1692-1702
ΙΓΝΑΤΙΟΣ Β΄ 1702-1722
ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ο Χίος, 1722-1733
ΙΕΡΕΜΙΑΣ Γ΄, ο Πάτμιος.  1733-1758
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, ο Βερροιαίος. 1758-1792
ΑΓΑΠΙΟΣ, ο Θηραίος 1792-1829
ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ο  εκ Βεροίας 1811-1823
ΠΑΪΣΙΟΣ  Γ΄, ο Άνδριος. 1829-1831
ΜΕΘΟΔΙΟΣ, ο εκ Κρήτης 1831-1832
ΠΑΪΣΙΟΣ  Δ΄   1833-1836
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ο Κρής 1836-1839
ΙΑΚΩΒΟΣ ο Πάτμιος 1839-1856
ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ΄, ο Ανδριανουπολίτης, μετέπειτα Κεστεντηλίου. 1856-1861
ΚΥΡΙΛΛΟΣ Α΄ ο Παπαδάκης, Κρής 1861-1861
ΔΩΡΟΘΕΟΣ, Πράσινος ο Βυζάντιος 1862-1865
ΣΥΝΕΣΙΟΣ 1865-1876
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ο από Κώου, μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης 1876-1888
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Λέσβιος, ο από Τραπεζούντος. 1888-1893
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αλεξανδρίτης, ο Ανδριανουπολίτης, μετέπειτα Κυζίκου. 1893-1900
ΙΕΡΟΘΕΟΣ,  Δημητριάδης, Νυσίριος ο από Βιζύης. 1900
ΙΩΑΚΕΙΜ Β΄ Βαλασιάδης, εξ Αντιγόνης, μετέπειτα Πρεβέζης. 1900-1910
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τανταλίδης  1910-1912
ΒΕΝΙΑΜΙΝ Κυριακού, μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης. 1912-1913
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α΄ ΤΡΥΦΩΝΟΣ, εκ Κριθιάς της Θρακικής Χερσονήσου 1913-1946
ΤΙΜΟΘΕΟΣ, Ευαγγελινίδης εκ Μυτιλήνης 1948-1950
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Συνοδινός εκ Κεφαλληνίας 1951-1988
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β΄ Διμέλης εξ Αρχαγγέλου Ρόδου 1988-2004
ΚΥΡΙΛΛΟΣ Κογεράκης ἐκ Κρήτης 20-4- 2004

 

Share: