Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Μήνυμα Χριστουγέννων (2009)

ΚΥΡΙΛΛΟΣ
Μητροπολίτης της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, προς τον ιερόν κλήρον και τον λαόν της καθ̉ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.
 
«Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ γεννάται εκ Παρθένου· σήμερον ο άναρχος άρχεται, και ο Λόγος σαρκούται...».
 
 Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά.
 
Η χάρις του εν Τριάδι Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μας αξιώνει και εφέτος, για μία ακόμη φορά στην επίγεια διαδρομή μας, να εορτάζουμε την μεγάλη Εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εορτάζουμε τα Χριστούγεννα του δισχιλιοστού και εννάτου σωτηρίου έτους. Ένα γεγονός της ιστορίας που υπερβαίνει καιρούς και χρόνους, τις δύο και πλέον χιλιετηρίδες που πέρασαν από την Βηθλεεμιτική εκείνη αγία νύκτα, και τελεσιουργείται στο σήμερα της ζωής και υπάρξεως μας. Γι̉ αυτό εκφράζοντες την διαχρονική εκκλησιαστική εμπειρία ψάλλουμε επαναληπτικά σε διάφορες λεκτικές παραλλαγές το· «Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ γεννάται εκ Παρθένου· σήμερον ο άναρχος άρχεται, και ο Λόγος σαρκούται...».
 
Ως βαπτισμένοι Χριστιανοί, μέλη τίμια της Εκκλησίας, εορτάζοντας Χριστούγεννα σημαίνει ότι πιστεύουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός Πατέρας έστειλε τον Υιό Του Σωτήρα και Λυτρωτή του κόσμου και του ανθρώπου. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, τον άνθρωπο που τον εγκατέλειψε και προτίμησε να ζει μακριά Του, παραδομένος στα ποικιλόμορφα πάθη και την πολυώνυμη αμαρτία, ώστε έστειλε στον κόσμο τον μονογενή Του Υιό. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος θεός. Σύμφωνα με την μνημειώδη φράση του Αγίου Αθανασίου «Ο Λόγος ενηνθρώπισεν, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν». Δεν εγκατέλειψε, δηλαδή, ο Θεός τον αποστάτη άνθρωπο, δεν τον άφησε μόνο. Έγινε ο εξ ύψους επισκέπτης του. Έμπρακτα τον βεβαίωσε ότι τον αγαπά, ότι είναι δίπλα του. Απέδειξε ότι είναι ο Πατέρας που κενώνεται και θυσιάζεται για το παιδί του. Έδωσε στο πλάσμα του προοπτική, αισιοδοξία, ελπίδα, νόημα ζωής και υπάρξεως.  
 
Μα αυτή την πίστη στην καρδιά και τούτη την ομολογία στα χείλη μας προσκαλεί και σήμερα η Εκκλησία ψάλλοντας, «Δεύτε ίδετε πιστοί που εγεννήθη ο Χριστός», να ατενίσουμε το θαύμα της κενώσεως του Λόγου και να βιώσουμε το μυστήριο της θείας Ενανθρωπήσεως. Το μοναδικό γεγονός του τότε ως σωτήριο γεγονός του δικού μας σήμερα. Κατά την διάρκεια μιας φυσικής νύκτας «Επεφάνη ο Σωτήρ» για να διαλύσει τα σκοτάδια που γέμιζαν με φόβο, ανασφάλεια και αβεβαιότητα τις καρδιές των ανθρώπων του τότε. Τις κλειστές εκείνες καρδιές που τον οδήγησαν σ̉ ένα ψυχρό σπήλαιο, ενδιαίτημα των αλόγων ζώων. Άραγε πόσα και ποιά είναι τα σκοτάδια του δικού μας κοινωνικού και προσωπικού σήμερα; Τι μπορούν να χωρέσουν οι δικές μας καρδιές; Από τους ανυποψίαστους πολλούς που απολάμβαναν την θαλπωρή των δεδομένων και αυτονοήτων της καθημερινότητάς τους, μη λησμονούμε, ότι ξεχώρισαν οι αγραυλούντες ποιμένες  και οι σοφοί Μάγοι της Ανατολής με την άγρυπνη και γρηγορούσα συνείδηση. Αυτοί προσκύνησαν τον γεννηθέντα Κύριο την ώρα που η κοσμική εξουσία ακόνιζε τα ξίφη της.
 
Αγαπητοί αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω,
 
««Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ γεννάται εκ Παρθένου· σήμερον ο άναρχος άρχεται, και ο Λόγος σαρκούται...». Πως θα εορτάσουμε την Γέννησή Του; Σαν γεγονός η σαν επέτειο; Ο εορτασμός της επετείου όσο λαμπρός και μεγαλειώδης και αν είναι έχει αφ̉ εαυτού την ποιότητα και τον χαρακτήρα του φευγαλέου. Το γεγονός μας αφορά. Εορτάζοντάς το με άγρυπνη και γρηγορούσα συνείδηση μετέχουμε στην αλήθεια και την ζωή και κάνουμε πρόταση αλήθειας και ζωής σ̉  ένα κόσμο που με απορία, ίσως και απογοήτευση, αναζητά την αλήθεια και την ζωή.
 
Ευχόμαστε αληθινά, ειρηνικά, ευφρόσυνα και ευλογημένα Χριστούγεννα.
 
Χριστούγεννα του δισχιλιοστού και εννάτου έτους
 
Διάπυρος προς Χριστόν τεχθέντα ευχέτης πάντων ημών.
 
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
 †Ο  ΡΟΔΟΥ   ΚΥΡΙΛΛΟΣ  
 
Share: