Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Πασχάλιον Μήνυμα (2010)

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

δια της χάριτος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Μητροπολίτης της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, προς τον ιερόν κλήρον και τον φιλόχριστον λαόν της καθ̉ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.
 
Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά.
 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
 
«Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον αναδέδεικται». Η «κλυτή και αγία ημέρα» της Εγέρσεως του Θεού και Σωτήρός μας Ιησού Χριστού. Η Εορτή των εορτών και Πανήγυρις των πανηγύρεων, η Ανάστασις του Κυρίου. Ο νικηφόρος ύμνος «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας...» επαναλαμβάνεται και εφέτος μυριόστομος στους Ναούς μας και ανεβαίνει χαιρετισμός χαράς και ειρήνης στα χείλη μας.
 
Ο ενανθρωπήσας για την σωτηρία μας Λόγος του Πατρός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός έπαθε ως άνθρωπος, πέθανε με επονείδιστο θάνατο πάνω στο ξύλο του Σταυρού, τάφηκε και κατέβηκε στο σκοτεινό βασίλειο του Άδη για να κηρύξει και στους «απ̉  αιώνος θανόντας» το χαρμόσυνο μήνυμα της λυτρώσεως και την τρίτη ημέρα αναστήθηκε. Ο θάνατος δεν μπόρεσε να κρατήσει την ζωή. Ο Χριστός λεηλάτησε το βασίλειό του, αναστάς ανέστησε «παγγενή τον Αδάμ» και έδωσε στο ανθρώπινο γένος δώρο αναφαίρετο την ανάσταση και την ζωή.
 
Μετά την Ανάστασή του ο Κύριός μας «παρέστησε εαυτόν ζώντα εν πολλοίς τεκμηρίοις» σύμφωνα με τον λόγο του Ευαγγελιστού Λουκά. Στις Άγιες Μυροφόρες γυναίκες, που η ψυχή τους ήταν γεμάτη από λύπη εξαιτίας των γεγονότων του πάθους, παρουσιάστηκε το πρωϊ της «μιας των Σαββάτων» και τους μετέδωσε την χαρά. «Χαίρετε» τους είπε. Στους ταραγμένους Μαθητές, που είχαν κλειστεί στο Υπερώο «δια τον φόβον των Ιουδαίων», εμφανίστηκε φέρνοντάς τους το μήνυμα της ειρήνης. Με τον χαιρετισμό «Ειρήνην υμίν» τους προσφώνησε.
 
Μήνυμα χαράς και ειρήνης είναι το μήνυμα της Αναστάσεως. Τότε και πάντοτε. Την χαράν και την ειρήνη ευαγγελίζεται ο αναστάς Κύριος μας. Μπορεί ως πρόσωπα και ως κοινωνία να είμαστε ταραγμένοι, σκυθρωποί, φοβισμένοι, προβληματισμένοι εξαιτίας προβλημάτων και κρίσεων αλλά εορτάζοντες την Ανάσταση του Κυρίου ευαγγελιζόμαστε το γεγονός της ελπίδας μας. Ο Χριστός ανέστη και είναι μαζί μας κατά την επαγγελία του: «Ιδού εγώ μεθ̉  υμών ειμι πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος». Οι πρώτοι Μάρτυρες της Αναστάσεώς του, οι Μαθητές και Απόστολοι» μας βεβαιώνουν πως αυτή η εμπειρία του Αναστάντος έχει το χάρισμα να υπερβαίνει τις οποιεσδήποτε κρίσεις του κόσμου τούτου και να δίνει διέξοδο στα ποικιλώνυμα αδιέξοδα μας.
 
Αγαπητοί αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω.
 
Καρδιακή δοξολογία και ευχαριστία αναφέρουμε στον Αναστάντα Κύριο, ο οποίος μας έδωσε το δώρο να τον λατρεύουμε και κατά την εφετινή μεγάλη ημέρα του Πάσχα. Μας έδωσε το δώρο της Αναστάσεως. Έχουμε προοπτική και μέλλον γιατί Αυτός «Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας». Φτάνει να θυμόμαστε τον λόγο του Πατροκοσμά του Αιτωλού που έλεγε στους ακροατές του κηρύγματος του: «Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται». Ο Αναστάς Χριστός μας χρειάζεται, αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω. Ο αναστάς Χριστός της Εκκλησίας, της μάνας μας Εκκλησίας, στην κολυμβήθρα της οποίας αναγεννηθήκαμε με την προοπτική να «περιπατήσωμεν εν καινότητι ζωής».
 
Ευχόμαστε σε όλους έτη πολλά, ευλογημένα και καταυγαζόμενα από το ανέσπερο φως που ανέτειλε από τον Πανάγιο Τάφο.
 
Άγιον Πάσχα του δισχιλιοστού και δεκάτου σωτηρίου έτους
Διάπυρος προς Χριστόν Αναστάντα ευχέτης πάντων ημών.
 
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
†Ο ΡΟΔΟΥ  ΚΥΡΙΛΛΟΣ
Share: