Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Μήνυμα συμπαράστασης Παναγιωτάτου

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος έστειλε το παρακάτω γράμμα, προς το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κύριλλο διά του οποίου εκφράζει τη συμπάθειά του προς το δοκιμαζόμενο από τις καταστροφικές πυρκαγιές λαό της Ρόδου και εύχεται για την αποσόβηση του ενεστώτος κινδύνου.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Προς Ἱερώτατον Μητροπολίτην

Ρόδου κύριον Κύριλλον, ὑπέρτιμον καί ἔξαρχον πασῶν τῶν Κυκλάδων Νήσων, Εἰς Ρόδον.

Μετά μεγάλης λύπης παρακολουθοῦντες ἀπό τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κέν τρου την πλήξασαν τήν ἐρατεινήν και προσφιλεστάτην θεόσωστον Επαρ χίαν σας συμφοράν ἐξ ἀλλεπαλλήλων καταστρεπτικῶν πυρκαϊών, εκφρά ζομεν πρός τήν ὑμετέραν φίλην Ἱερότητα καί τό εὐσεβές ποίμνιον αὐτῆς, τέκνα εὐλογημένα της Μητρός Εκκλησίας, την συμπάθειαν καί συμπαρά στασιν αὐτῆς τε καί ἡμῶν προσωπικῶς καί δεόμεθα τοῦ Κυρίου ὅπως ἐξα- γάγῃ ὑμᾶς ὡς οἷόν τε τάχιον εἰς ἀναψυχήν, θεραπεύων τάς πληγάς και ὁδηγῶν ὑμᾶς πάντας εἰς ἡσύχιον καί εὐήμερον βίον. Αἱ προσευχαί, ή σκέψις καί ἡ στοργή πάντων ἡμῶν τῶν ἐν Φαναρίῳ εἶναι νυχθημερόν μαζί σας, ἀδελφέ καί τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ περιπόθητα.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Share: