Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ρόδος, 4-3-2021

Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, με βάση:

  • την υπ αριθ. 256/2021 Πράξη του Μητροπολίτου Ρόδου
  • τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  • τις διατάξεις των Ν. 4301/2014 και Ν. 4235/2014
  • τις διατάξεις των Κανονισμών 55/1974 και 255/2014
  • την με Κωδικό 03_ΕΠΑΝΕΚ και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4695 Πρόσκληση και τίτλο «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού», για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 

Καλεί σε Δημόσια του Τεχνικού Δελτίου Πράξης της πρότασης με τίτλο:

«Οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Δικτύου Μουσείων και Επισκέψιμων Μνημείων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου»

στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (03_ΕΠΑνΕΚ)

 

Όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και κάθε νόμιμα εμπλεκόμενο να καταθέσουν εγγράφως και επωνύμως, είτε με επιστολή, στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου (πλ. Ελευθερίας) καθημερινά από 10 έως 12 το μεσημέρι, στον π. Εμμανουήλ Σκλιβάκη, είτε με αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο imrodou@gmail.com ηλεκτρονική επιστολή με παρατηρήσεις και σχόλια επί του σχεδίου του Τεύχους Δημοπράτησης της πρότασης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημέρες.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http:/www.eprocurement.gov.gr στον σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Κάθε αποδεκτό σχόλιο θα ενσωματωθεί στο ΤΔΠ της Πράξης.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ρόδος, 4-3-2021

 

Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, με βάση:

  • Την υπ αριθ. 256/2021 Πράξη του Μητροπολίτου Ρόδου
  • τις διατάξεις των Ν. 4301/2014 και Ν. 4235/2014
  • τις διατάξεις των Κανονισμών 55/1974 και 255/2014
  • Την με Κωδικό 03_ΕΠΑΝΕΚ και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4695 Πρόσκληση και τίτλο «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού», για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Καλεί

Τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις:

 

Α. που ασχολούνται με υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

 

Β. που εμπράκτως ασχολούνται στον ειδικό χώρο της ψηφιοποίησης και προβολής με χρήση ΤΠΕ του θρησκευτικού πολιτισμικού αποθέματος

 

να καταθέσουν έγγραφη, σφραγισμένη, κλειστή και μη δεσμευτική προσφορά, μέχρι 23-4-2021, για την υποστήριξη της πρότασης με τίτλο «Οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Δικτύου Μουσείων και Επισκέψιμων Μνημείων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου».

 

Για λόγους ανταγωνισμού που απορρέουν από την συμμετοχή της Ιεράς Μητροπόλεως στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνει το Τεχνικό Δελτίο είναι εμπιστευτικά, και μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου (πλ. Ελευθερίας) καθημερινά από 10 έως 12 το μεσημέρι, στον π. Εμμανουήλ Σκλιβάκη, τηλ. 2241044555, για την λήψη του Τεχνικού Δελτίου.

 

Στην περίπτωση που η πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου εγκριθεί για χρηματοδότηση, οι προσφορές που θα κατατεθούν από όλους τους ενδιαφερομένους είναι δεσμευτικές για την υλοποίηση της Πράξης.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ρόδος, 3-3-2021

 

Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, με βάση:

- Την υπ αριθ. 255/2021 Πράξη του Μητροπολίτου Ρόδου
- τις διατάξεις των Ν. 4301/2014 και Ν. 4235/2014
- τις διατάξεις των Κανονισμών 55/1974 και 255/2014

- Την με Κωδικό 118 Πρόσκληση και τίτλο «Δημιουργία, Aνάδειξη και Aξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος», για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ  2014-2020.

Καλεί

Τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις:

Α. που ασχολούνται με υπηρεσίες συμβούλου και έχουν εμπειρία στην προετοιμασία και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας προτάσεων καθώς και στην παρακολούθηση και υποστήριξη υλοποίησης για συγχρηματούμενες Πράξεις

Β. που εμπράκτως ασχολούνται στον ειδικό χώρο της ψηφιοποίησης και προβολής με χρήση ΤΠΕ του θρησκευτικού πολιτισμικού αποθέματος 

να καταθέσουν έγγραφη, σφραγισμένη, κλειστή και δεσμευτική προσφορά, μέχρι 24-3-2021, για την υποβολή της πρότασης με τίτλο «Διαχείριση και προβολή του ψηφιακού περιεχομένου που αφορά το άυλο και υλικό πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα του μνημειακού συνόλου του Καθεδρικού Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ρόδου».

Για λόγους ανταγωνισμού που απορρέουν από την συμμετοχή της Ιεράς Μητροπόλεως στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνει το Τεχνικό Δελτίο είναι εμπιστευτικά, και μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου (πλ. Ελυθερίας) καθημερινά από 10 έως 12 το μεσημέρι, στον π. Εμμανουήλ Σκλιβάκη, τηλ. 2241044555, για την λήψη του Τεχνικού Δελτίου.

Στην περίπτωση που η πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου εγκριθεί για χρηματοδότηση, οι προσφορές που θα κατατεθούν από όλους τους ενδιαφερομένους είναι δεσμευτικές για την υλοποίηση της Πράξης.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ 2020

Έχοντες υπ’  όψιν το άρθρον 3 του Κανονισμού υπ’  ἀριθμ. 1/2013 Περί Εφημερίων και Διακόνων της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 65/12-3-2013), έχοντος εφαρμογήν εις τας Μητροπόλεις Δωδεκανήσου δια του άρθρου 6, παρ. 3β του Ν. 4218/2013 (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 268/10-12-2013), και προκειμένου να πληρώσωμεν δύο (2) κενές οργανικές θέσεις Εφημερίων (Ιερέων) των Ενοριών

Ενοριακού Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Κοσκινού Ρόδου

Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Θεολόγου Ρόδου

και μία (1) κενή οργανική θέση Εφημερίου (Διακόνου) της Ενορίας

Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρόδου

καλούμεν τους βουλομένους και έχοντας τα κανονικά και νόμιμα προσόντα, όπως εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης υποβάλωσιν ημίν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δια την κατάληψιν των ανωτέρω κενών θέσεων.


Εν Ρόδω, τη 11η Nοεβρίου 2020

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ  2019
 

Έχοντες υπ’  όψιν το άρθρον 3 του Κανονισμού υπ’  ἀριθμ. 1/2013 Περί Εφημερίων και Διακόνων της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 65/12-3-2013), έχοντος εφαρμογήν εις τας Μητροπόλεις Δωδεκανήσου δια του άρθρου 6, παρ. 3β του Ν. 4218/2013 (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 268/10-12-2013), και προκειμένου να πληρώσωμεν δύο (2) κενές οργανικές θέσεις Εφημερίων (Ιερέων) των Ενοριών

Ενοριακού Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ιαλυσού Ρόδου

Ενοριακού Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Έμπωνα Ρόδου

καλούμεν τους βουλομένους και έχοντας τα κανονικά και νόμιμα προσόντα, όπως εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης υποβάλωσιν ημίν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δια την κατάληψιν των ανωτέρω κενών θέσεων.

 

Εν Ρόδω, τη 19η Δεκεμβρίου 2019

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ  2018
 

Έχοντες υπ’  όψιν το άρθρον 3 του Κανονισμού υπ’  ἀριθμ. 1/2013 Περί Εφημερίων και Διακόνων της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 65/12-3-2013), έχοντος εφαρμογήν εις τας Μητροπόλεις Δωδεκανήσου δια του άρθρου 6, παρ. 3β του Ν. 4218/2013 (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 268/10-12-2013), και προκειμένου να πληρώσωμεν δύο (2) κενές οργανικές θέσεις Εφημερίων (Ιερέων) των Ενοριών

Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Μανδρικού Ρόδου

Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Βατίου Ρόδου

καλούμεν τους βουλομένους και έχοντας τα κανονικά και νόμιμα προσόντα, όπως εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης υποβάλωσιν ημίν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δια την κατάληψιν των ανωτέρω κενών θέσεων.

 

Εν Ρόδω, τη 22α Ιανουαρίου 2018

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Share: